Værdier og logo

De tre grundværdier, der præger mit arbejde, er:

 • Høj faglighed
 • Medmenneskelighed
 • Ligeværdighed

En forudsætning for et udviklende psykoterapeutisk forløb er, at der er et tillidsfuldt forhold mellem klient og terapeut. Jeg lægger derfor stor vægt på at skabe et rum, hvor samtalen er præget af:

 • Tryghed – fordi det er en forudsætning for at kunne arbejde med sårbare sider af os selv.
 • Rummelighed – fordi vi har brug for at føle os velkomne i verden også med de svære sider af os selv.
 • Omsorgsfuldhed – fordi vi har brug for at mærke, at vi betyder noget, og nogen ønsker at passe på os.
 • Anerkendelse – fordi vi har behov for at føle, at nogen ser, forstår og respekterer os.
 • Meningsfuldhed – fordi mening giver os ro, retning og mål i livet.
 • Udvikling – fordi der altid er mulighed for at skabe forandring og øge livskvaliteten.

Mit logo

Mit logo er en spiral. Spiralen signalerer en fremadrettet udvikling, hvor der jævnligt vendes tilbage til de samme temaer, men aldrig fra det samme sted. Spiralen bruges som symbol i mange kulturer, hvor den blandt andet står for:

 • Retning
 • Balance
 • Opmærksomhed
 • Fordybelse
 • Kontinuitet
 • Fremgang