Stress

Stress er en tilstand i kroppen, som giver os kræfter til at klare et ekstra pres, når vi har brug for det. Stress i kortere perioder er ufarligt, mens stress over længere tid kan skade både det psykiske og det fysiske helbred.

Den usunde stress kan opleves forskelligt fra menneske til menneske. Nogle føler sig trætte, udbrændte og kede af det, mens andre nærmest ikke bemærker, at de er overbelastede, før de får fysiske symptomer som f.eks. svimmelhed og hovedpine.

Nogle symptomer på stress er:

 • Glemsomhed
 • Irritation
 • Besvær med at koncentrere sig
 • Træthed og ulyst
 • Problemer med at sove
 • At du ikke orker at være sammen med andre mennesker
 • En stemme, der kværner om alt det, du skal nå
 • At du har svært ved at glæde dig over noget
 • At dine sanser er skærpede og i alarmberedskab
 • Muskelspændinger i nakke og skuldre
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Overfladisk vejrtrækning
 • Manglende appetit
 • Manglende lyst til sex

Du har ikke nødvendigvis stress, selv om du kan nikke genkendende til et eller to af symptomerne ovenfor, men mærker du flere af dem over en længere periode, bør du gøre noget ved det.

Årsagen til den negative stress er overbelastning over længere tid. Det kan være, at du arbejder for meget, eller det kan være, at du er under stor følelsesmæssig belastning – eller begge dele. Ofte kommer stress af en kombination af flere ting, men overordnet set handler stress om, at du ikke har lyttet til faresignalerne fra din krop og taget dem alvorligt.

Hvis du lider af svær stress og ikke kommer i behandling, kan du udvikle angst og depression. Efter det første alvorlige stressanfald, vil din krop være i alarmberedskab. Derefter kan du opleve, at der fremover ikke skal så meget til for, at du føler dig presset. Når du er stresset belastes dit hjerte, dit kredsløb og din regulering af blodsukkeret. Over tid kan det føre til forhøjet blodtryk og svækket immunforsvar. Stress skal derfor tages meget alvorligt.

Stress kan behandles!

Stress kan behandles med psykoterapi, hvor der arbejdes både kortsigtet og langsigtet. På den ene side får du nogle konkrete redskaber til at skabe den ro, du har brug for. På den anden side arbejder vi med, hvad det er, der afholder dig fra at lytte til dig selv.

I terapien ser vi på din livssituation og de tanker og følelser, der får dig til at tilsidesætte dit helbred. Desuden finder vi de ressourcer frem i dig, der kan hjælpe dig af med stressen og bidrage til et sundere liv. Du lærer at genkende dine tanke-, følelses- og handlingsmønstre og at forebygge nye overbelastninger.

Psykoterapi kan hjælpe dig videre i livet og give dig større livskvalitet!