Særlig sensitivitet

Kender du det, at du synes, at du ikke magter det samme som andre? Eller at du føler dig meget sårbar indeni? Så kan det være, at du er særligt sensitiv!

Det skønnes, at ca. 20 procent af alle mennesker er særligt sensitive. At være særligt sensitiv indebærer at tage imod indtryk og opleve livet mere intensivt end andre. Særligt sensitive opfanger flere signaler end andre samtidig med, at signalerne trænger dybere ind. Man kan sige, at særligt sensitive har et tyndere filter end andre.

Påvirkninger kan føre til overstimulering

Nogle af de udefra kommende ting, som særligt sensitive ofte påvirkes af, er lys, lyde og lugte. Derudover er de gode til at mærke andres følelser og de underliggende stemninger, der kan være i et rum. Særligt sensitive er også gode til at fornemme andres behov. Det medfører tit, at de kommer på overarbejde for at prøve at opfylde behovene – også inden de pågældende personer selv har sat ord på dem.

Særligt sensitive påvirkes ikke blot voldsomt at ydre indtryk. Indre sansninger som sult, tørst, træthed og så videre kan også opleves ekstra intenst. Nogle sensitive kan blive voldsomt pressede og irritable, hvis de ikke kan få mad, når de er sultne, eller hvis de ikke kan komme til at hvile, når de er trætte. Dette mistolkes nogle gange af omgivelserne som en generel utålmodighed eller generelle vanskeligheder med at udsætte egne behov.

Fordi særligt sensitive mennesker påvirkes stærkt af både ydre og indre indtryk, bliver de ofte overstimulerede, hvilket kan føre til en enorm træthed og med tiden udbrændthed. For at undgå dette er det ikke ualmindeligt, at mange sensitive bekymrer sig over og forsøger at forudse og planlægge situationer, der ligger noget ude i fremtiden. I et parforhold, hvor det kun er den ene part som er sensitiv, kan det give konflikter, fordi den anden oplever, at den sensitive tager sorgerne på forskud, er negativ og spilder kræfter på noget, der ikke nødvendigvis kommer til at ske.

Mange særligt sensitive oplever derfor ofte sig selv som forkerte, sårbare og svage. De sammenligner sig med andre og skammer sig, når de ikke kan holde til det samme som andre. Derfor presser mange særligt sensitive sig også ofte til mere, end de kan tåle. Det kan på længere sigt føre til stress, angst og depression.

Som særligt sensitiv er du som regel meget empatisk. Det vil sige, at du har en stærk fornemmelse af, hvordan andre har det. Hvis andre mennesker ikke har det godt, vil du ofte opleve en stærk trang til at hjælpe, også selv om du egentlig ikke har kræfter til det.

10 kendetegn for særligt sensitive mennesker:

  • Du påvirkes let af andre menneskers stemninger
  • Du påvirkes let af lyde, lys og lugt
  • Du bliver let bekymret, når du skal noget nyt
  • Du bliver ofte rørt af musik og kunst
  • Du har nemt ved at gå i dybden med ting
  • Du bryder dig ikke om at have for mange ting i gang på én gang
  • Du er pligtopfyldende og samvittighedsfuld
  • Du har en stærk reaktion på sult
  • Du undgår voldsprægede film
  • Du har et rigt indre liv

At være særligt sensitiv – en gave

Mange særligt sensitive har oplevet at være anderledes lige siden de var børn. Og mange har følt, at de var forkerte eller ikke gode nok. Denne følelse kan fortsætte op gennem voksenlivet, hvor det moderne samfunds tempo, forventninger og krav kan skubbe til følelsen af ikke at kunne det samme som andre – og derfor ikke at være nok!

At være særligt sensitiv er dog ikke en svaghed. Det er tværtimod en gave, hvis sensitiviteten bruges rigtigt. Men for at få det fulde udbytte af gaven, er det nødvendigt, at man lærer sig selv godt at kende, erkender sine begrænsninger og behandler sig selv med omsorg og respekt.

Når du går i psykoterapi hos mig, lærer du at værne om dig selv og bruge din sensitivitet konstruktivt. Du kan også tage din partner med i parterapi, så han eller hun lærer at forstå, tage hensyn til og få glæde af din sensitivitet. Det kan give både dig og jer mulighed for et liv med ekstra meget kærlighed, farverighed og dybde.

Du kan evt. finde mere inspiration i bøgerne:
– Særligt sensitive mennesker. Af Elaine Aron.
– Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle. Af Ilse Sand.