Uddannelse, personligt, erhvervserfaring

Du er altid velkommen til at spørge mig, hvis du vil vide mere, end du kan læse nedenfor.

Uddannelse

Jeg er eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut, hvor jeg har taget en fire-årig uddannelse efterfulgt af et halvt års eksamensforløb. Min uddannelse er evalueret i henhold til kvalitetskriterier, der er fastlagt på ministerielt niveau.

Jeg er desuden uddannet i tilknytningsterapi med fokus på traumebehandling hos Diane Poole Heller på Københavns Gestaltinstitut.

Min parterapeutiske uddannelse har jeg taget hos Jette Simon under Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi.

Derudover har jeg gået i en række trænings- og supervisionsgrupper under ledelse af Hanne Bloch Gregersen på EFT-instituttet.

Endelig er jeg kandidat i antropologi fra Københavns Universitet, og merkonom i international marketing fra Niels Brock.

Jeg efter- og videreuddanner mig kontinuerligt og deltager i et fast supervisionsforløb.

Personligt

Jeg er født i 1958, er gift for anden gang, og nyder godt af tre bonussønner og svigerdøtre samt fem børnebørn.

Erhvervserfaring

Jeg har haft arbejde som selvstændig psykoterapeut siden sommeren 2012. Ved siden af arbejder jeg freelance for SIND, Landsforeningen for psykisk sundhed, hvor jeg holder foredrag og leder samtalegrupper og workshops for depressionsramte, pårørende og psykisk sårbare.

Derudover har jeg erfaring fra ni års arbejde som projektleder i Teknologirådet, hvor jeg har stået i spidsen for en række tværfaglige arbejdsgrupper. Formålet var at udarbejde analyser og anbefalinger til Folketinget og andre væsentlige beslutningstagere om teknologier inden for områder som arbejdsliv, medicin og miljø.

Før det har jeg blandt andet arbejdet ti år i udlandet, heraf fem år i Mellemøsten.