Individuel psykoterapi

Psykoterapi er en mulighed for at arbejde med det, der er svært i livet. Når du går i psykoterapi hos mig, undersøger vi alt det, der kan ligge i vejen for, at du kan opleve kærligheden og livsglæden fuldt ud. Det kan både være personlige mønstre, som du har udviklet gennem livet. Og det kan være livssituationer og hændelser, der har præget og måske stadig er med til at præge dig og afholde dig fra at komme videre.

Individuel psykoterapi

Individuel psykoterapi foregår som en samtale, hvor du fortæller om, hvordan det er at være dig. Sammen undersøger vi, hvem du er, hvordan du er blevet til den, du er og hvad det betyder for den måde, du lever dit liv på.

En væsentlig del af arbejdet består i, at du lærer dine følelser og reaktionsmønstre bedre at kende. Vi arbejder med følelserne, fordi følelserne fungerer som en slags navigationsinstrument, der får os til at styre hen mod det, der i barndommen fik os til at føle os trygge og godt tilpas, men som ikke nødvendigvis er det, der hjælper os bedst i voksenlivet.

Allerede fra første time får du nogle redskaber med hjem, som kan hjælpe dig med at forstå dig selv og den måde, dit ‘navigationsinstrument’ er indkodet på. Individuel psykoterapi kan dermed være det første skridt på vejen til liv med mere frihed, livsglæde og kærlighed.

Stress, angst og depression

I disse år rammes mange af depression, stress og angst. Når det er tilfældet, kan det være nødvendigt at arbejde på to planer, det vil sige både at få tilegnet sig nogle redskaber, der hjælper her og nu, og at få bearbejdet de forhold, der kan ligge omme bagved depressionen, stressen og angsten.

Pårørende til et menneske med alvorlig sygdom

De fleste af os er fra naturens hånd indrettet sådan, at vi påvirkes af de mennesker, vi er sammen med. Det være sig partnere, forældre, børn og andre familiemedlemmer. Men også vores forhold til venner, kollegaer, nære naboer og så videre har en betydning for, hvordan vi har det. Det mærkes ikke mindst, når de nærmeste rammes af fysisk og psykisk sygdom. Der kan det være nødvendigt med noget støtte udefra. Jeg har selv personlig erfaring med at være pårørende til et fysisk sygt menneske og gennem mit arbejde for SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed, har jeg de sidste fem år arbejdet med pårørende til psykisk sårbare.

Særlig sensitivitet

Mange er i de senere år stødt på begrebet “særligt sensitiv“. At være særligt sensitiv betyder, at man tager flere indtryk ind end gennemsnittet og derfor bliver belastet noget hurtigere. Det indebærer, at det er nødvendigt at være opmærksom på, hvordan man bruger sine ressourcer. Mange særligt sensitive oplever deres sensitivitet som en byrde. Hvis du er en af dem, kan jeg lære dig at passe på dig selv og bruge din sensitivitet som den gave, den i virkeligheden er, fordi den giver dig en særlig mulighed for at nyde livet i sin fulde dybde.