Individuel psykoterapi

Psykoterapi er en mulighed for at arbejde med det, der tynger dig og afholder dig fra at få det bedste ud af dit liv. I terapien undersøger vi de forhold og mønstre, der forhindrer dig i at mærke glæden, energien og kærligheden til livet. Det kan både være personlige mønstre og det kan være livssituationer og hændelser, der har præget og måske stadig er med til at præge dig. 

Individuel psykoterapi

Individuel psykoterapi foregår som en samtale, hvor du fortæller om, hvordan det er at være dig. Sammen undersøger vi, hvem du er, hvordan du er blevet til den, du er og hvad det betyder for den måde, du lever dit liv på.

En væsentlig del af arbejdet består i, at du lærer dine følelser og reaktionsmønstre bedre at kende. Vi arbejder med følelserne, fordi følelser fungerer som en slags navigationsinstrument, der får os til at styre hen mod det, der i barndommen fik os til at føle os trygge og godt tilpas, men som ikke nødvendigvis er det, der hjælper os bedst i voksenlivet.

Allerede fra første time får du nogle redskaber med hjem, som kan hjælpe dig med at forstå dig selv og den måde, du fungerer på. Individuel psykoterapi kan være det første skridt på vejen til liv med mere frihed, livsglæde og kærlighed.

Stress, angst og depression

I disse år rammes mange af depression, stress og angst. Når det sker, er det nødvendigt at arbejde på to planer: for det første skal du have nogle redskaber, der kan hjælpe her og nu. For det andet skal der arbejdes med de mønstre og forhold, der ligger bagved depressionen, stressen og angsten.

Særlig sensitivitet

Særligt sensitiv” er et begreb, der er kommet meget frem de senere år. Når man er særligt sensitiv, tager man flere indtryk ind end gennemsnittet. Derfor er der øget risiko for overbelastning. Som sensitiv er man nødt til at være opmærksom på, hvordan man bruger sine ressourcer. Mange særligt sensitive oplever deres sensitivitet som en byrde. Hvis du er en af dem, kan jeg lære dig at passe på dig selv og bruge din sensitivitet som den gave, den også er. Særlig sensitivitet giver nemlig mulighed for at opleve livet lidt dybere og mere intenst.

Lavt selvværd

I et moderne samfund, hvor vi hele tiden konfronteres med, hvor perfekte vi skal være, er det nemt at komme til at opleve sig selv som mindre værd end andre. Mange lever med en hård indre kritiker, som hele tiden fortæller dem, at de ikke er gode nok, kloge nok, flittige nok eller pæne nok. Styrken af den indre kritiker afhænger af, hvordan vi har lært at klare os tidligere i livet. Når kritikeren er stærk, kan det i værste fald føre til alvorlig stress, angst og depression.

Pårørende til et menneske med alvorlig sygdom

Mennesker er fra naturens hånd indrettet sådan, at vi påvirkes af de personer, vi er sammen med. Det være sig partnere, forældre, børn og andre nære familiemedlemmer. Men også vores forhold til venner, kollegaer, naboer og så videre har en betydning for, hvordan vi har det. Det mærkes ikke mindst, når de nærmeste rammes af fysisk og psykisk sygdom. Som pårørende kan man have brug for støtte udefra. Jeg har både en personlig erfaring med at være pårørende og har desuden arbejdet professionelt med pårørende for SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed.