Depression

Lider du af depression eller noget, der minder om det?
Depression er en tilstand, der opleves lidt forskelligt fra menneske til menneske.

Typiske symptomer på depression er:

 • Tristhed og manglende evne til at føle glæde
 • Tomhed og meningsløshed
 • Manglende handlingskraft
 • Glemsomhed og besvær med koncentration
 • Træthed og ulyst
 • Problemer med at sove
 • En stemme, der kører i hovedet med negative tanker
 • Mangel på selvværd og selvtillid
 • Selvbebrejdelser og skyldfølelse
 • Appetit- og vægtændringer
 • Stærkt reduceret eller ingen lyst til sex
 • Tanker om død og selvmord

For at der kan være tale om en depression, skal du have haft flere af symptomerne samtidigt over en periode på mindst 2 uger.

Depression en tilstand, der kan opstå af forskellige årsager og i et samspil mellem mange forskellige faktorer. En af de meget væsentlige er, at du har undertrykt dine inderste følelser og behov i alt for lang tid, og at du ikke kan klare flere krav til, hvordan du skal være og hvad du skal gøre.

Som menneske vil du sandsynligvis være udstyret med en stor sensitivitet over for andre. Derudover vil du ofte være i besiddelse af en indre kritiker, som aldrig synes, at det, du gør, er godt nok. Din indre kritiker kan have undermineret både din selvtillid og dit selvværd og nogle gange får den dig måske oven i købet til at skamme dig over dig selv og din tilstand.

Behandling af depression

I terapien arbejder vi med de tanker og følelser, der får dig til at stille så voldsomme krav til dig selv og tilsidesætte dine behov. Vi undersøger, hvad det er for erfaringer, du har med dig og som ligger til grund for, at du behandler dig selv så hårdt. Derudover finder vi de ressourcer i dig, der fremover skal støtte dig og forebygge nye depressioner. Arbejdet foregår omsorgsfuldt og med stor respekt for den følsomme del af dig.

Du er ikke alene

I Danmark er der dagligt ca. 100.000 mennesker, som lider af depression. Behandles en depression ikke, er der risiko for, at den bliver langvarig og/eller kommer igen og med endnu større kraft. Det er kroppens signal til dig om, at det er på høje tid, at du begynder at tage dig selv og din tilstand alvorligt.

Har du mistanke om, at du er på vej ind i en depression, er det vigtigt, at du søger behandling. Og depression kan behandles! Du må ikke give op, hvis én behandlingsform ikke virker. Hvad der er brug for i det enkelte tilfælde, afhænger af personen, depressionens karakter og tidspunktet i depressionsforløbet.

Der er mange foreninger, som man kan melde sig ind i, hvis man har brug for et fællesskab omkring sin sygdom f.eks. SIND, Foreningen for psykisk sundhed, og Depressionsforeningen. Selv kører jeg ofte gruppeforløb for depressionsramte og andre psykisk sårbare personer – ofte for SIND i Gladsaxe, Lyngby eller Gentofte. Alle er velkomne i disse forløb og det er gratis at deltage.