Angst

Lider du af angst – og ønsker du at gøre noget ved det? Få hjælp til at overvinde angsten!

Angst kan opleves meget forskelligt. Måske kender du til:

  • Fornemmelsen af åndenød eller kvælning
  • Hjertebanken eller hurtig puls
  • Trykken eller smerte i brystet
  • Uro i maven
  • Svimmelhed
  • En følelse af uvirkelighed

Angst findes i mange former og afskygninger. Angst kan f.eks. være knyttet til bestemte genstande eller situationer. I disse tilfælde beskriver man angsten som fobier. Fobier handler eksempelvis om at være bange for at opholde sig i små rum, at gå på åbne pladser, frygten for edderkopper eller for at være sammen med mange mennesker på én gang.

Sygdomsangst er en anden type af angst. Når man lider af sygdomsangst, er man overdrevent meget opmærksom på kroppens signaler og bliver foruroliget, når man mærker signaler, som når det stikker lidt i armen eller synger for et øre eller at man har lidt oppustet mave.

Man kan også have angst uden, at man kan sige præcist, hvad man er bange for. Det kaldes generaliseret angst. Den generaliserede angst kan føles som en konstant uro eller den kan optræde som anfald, der varer 10-15 minutter.

Derudover kan angst være knyttet til, at man skal præstere noget særligt, som når man skal til eksamen eller skal fremlægge noget svært stof for andre eller man skal yde noget særligt inden for en sportsgren. En særlig form for præstationsangst kan opstå i forbindelse med, at man får et stort ansvar for andre, f.eks. i forbindelse med at man får et barn eller får et job, hvor man har et ansvar for andre.

Oveni kommer så angsten for angsten, som er almindelig, når man først én gang har været ramt af angst.

Årsager til angst

Angst kan have mange forskellige årsager. Den kan skyldes, at du har undladt at forholde dig til ubehagelige følelser og forhold over lang tid. Eller den kan komme, hvis du har haft en voldsom oplevelse eller hvis du har set andre mennesker blive udsat for voldsomme ting.

Indtagelse af euforiserende stoffer kan også medføre angst.

Angst kan behandles!

Angst kan behandles med psykoterapi. Uanset hvilken form for angst, du lider af, vil jeg arbejde med din angst på to niveauer. For det første vil jeg give dig nogle konkrete redskaber, der kan være med til at dæmpe eller fjerne angsten, når den optræder her og nu. For det andet hjælper jeg dig med at finde ind til og arbejde med det, der på et dybere plan fremkalder angsten.